Anesteziologija

Naručivanje

Pacijenti se na e-mail adresu narucivanje.anestezija@bolnica-zabok.hr mogu naručiti za:

– prvi i kontrolni pregled anesteziologa i

– prvi i kontrolni pregled u ambulanti za bol.