Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora za djelatnost cafe bara

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Programska skica – prikaz prostorija za zakup i dogradnju zgrade dnevne bolnice

Odgovori na zahtjev za pojašnjenjem dokumentacije Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora:

Odgovori na zahtjev za pojašnjenjem

Obavijest o sklapanju ugovora

  • Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen dana 20. lipnja 2023. godine između Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana i UPMC Ireland Limited, Cork Road, Butlerstown North, Irska, OIB: 26550486183.
  • Iznos sklopljenog ugovora: 7,2 € po m2 bez PDV-a, odnosno 9 € po m2 s PDV-om, a mjesečna cijena zakupa iznosi 20.287,89 €.
  • Rok na koji je ugovor sklopljen: 20 godina.