Odjel za gastroenterologiju i pulmologiju

Kontakt

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Odjel za gastroenterologiju i pulmologiju
Bračak 8, 49210 Zabok (4. kat)             

Elektronička pošta  

interna.voditelj@bolnica-zabok.hr  

Telefoni

+385 (0)49/204-415 – Gastroenterologija

       +385 (0)49/204-465 –  Pulmologija