Citologija

Naručivanje putem e-mail adrese narucivanje.citologija@bolnica-zabok.hr

Citološki laboratorij naručuje pacijente za:

– bris nosa na eozinofile ( uzima se svaki radni dan od 7 – 11 sati )

– citološke punkcije – radi dogovora nazvati na telefon 049/204-762

– urin tri dana za redom ( uzima se od 7 – 9 sati)

Upute za citološke postupke možete vidjeti ovdje.