Citologija

Naručivanje putem e-mail adrese narucivanje.citologija@bolnica-zabok.hr

Citološki laboratorij naručuje pacijente za:

– bris nosa na eozinofile ( uzima se svaki četvrtak od 12 – 14 sati )

– citološke punkcije ( rade se svaki četvrtak od 10 – 12 sati )

– urin tri dana za redom ( uzima se od 7 – 9 sati)

Upute za citološke postupke možete vidjeti ovdje.