Fizikalna medicina i rehabilitacija

Naručivanje

  • Fizijatrijska ambulanta:

Narudžbe na tel. broj 049 204 671 od 13:00 – 14:30h ili na e-mail adresu narucivanje.fizikalna@bolnica-zabok.hr

Usluge: prvi i kontrolni pregled fizijatra

Radno vrijeme: prema rasporedu fizijatara

  • Ambulantna fizikalna terapija

Narudžbe na tel. broj 049 204 675 od 13:00 – 14:30h ili na e-mail adresu narucivanje.fizikalna@bolnica-zabok.hr

Usluge:

  • Prvi i kontrolni pregled dr.med. spec. fiz.
  • Individualna i grupna kineziterapija
  • Krioterapija
  • Elektroterapija
  • Magnetoterapija
  • Terapija laserom
  • Elektrostimulacija ( COMPEX )

Radno vrijeme: 07:00 – 15:00