Fizikalna medicina i rehabilitacija

Naručivanje

Pacijenti se mogu naručiti na e-mail adresu narucivanje.fizikalna@bolnica-zabok.hr za:

– prvi i kontrolni pregled fizijatra

– ambulantnu fizikalnu terapiju.