Priprema/upute za pretrage

PRIPREMA ZA DIJAGNOSTIČKE PRETRAGE

     

Radiologija

Kod dolaska na CT dijagnostiku pacijent sa sobom mora donijeti ispunjeni i potpisani Informativni pristanak na CT dijagnostiku.

     

Citologija

Upute za citološke postupke bris nosa na eozinofile, punkciju čvora za citološku analizu te uzimanje urina možete vidjeti ovdje.

             

Medicinsko biokemijski laboratorij

Katalog pretraga

Upute za pacijente

       

      

PRIPREMA ZA KIRURŠKE ZAHVATE I ANESTEZIJU

     

Postupak prijeoperativne obrade bolesnika za elektivni operativni zahvat