Misija, vizija i ključne vrijednosti

Vizija

„Naša je želja postati ustanova koju će pacijenti i osoblje prepoznavati po izvrsnosti i suosjećanju u usluzi i skrbi. Želimo se etablirati kao referentni, regionalni lider i centar za pružanje medicinskih usluga iznimne kvalitete iz područja bolničke zdravstvene zaštite za pacijente sjeverozapadne Hrvatske i šire. Naše je nastojanje postati ustanova koja će razvijati i unapređivati znanstveno- istraživačku i nastavnu djelatnost za sve profile medicinskog osoblja. Želimo i dalje promicati i jačati suradnju s drugim zdravstvenim ustanovama i institucijama, s ciljem pružanja visokokvalitetne zdravstvene zaštite koja je integrirana, pristupačna, dostupna i primjerena zahtjevima zajednice.“

Misija

„Pacijent i njegova obitelj u središtu su naše pažnje.“

Opća bolnica Zabok je ustanova sekundarne zdravstvene zaštite koja pruža dostupnu, sveobuhvatnu, kontinuiranu i sigurnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Krapinsko-zagorske županije i šire. Odgovorni smo članovi zajednice u kojoj živimo i radimo, a svojim ponašanjem, standardom i kvalitetom usluge nastojimo opravdati povjerenje javnosti u zdravstveni sustav.

Ključne vrijednosti

Poštenje

U obavljanju naših dužnosti vođeni smo najviših etičkim standardima, a prava pacijenata su naš prioritet

Suosjećajnost

Suosjećamo s pacijentima i njihovom obitelji kako bi im pomogli olakšati bol i patnju

Timski rad

Promičemo radnu sredinu suradnje i partnerstva, povjerenja i obostranog uvažavanja

Predanost

Svaki naš zaposlenik slijedi misiju i viziju naše ustanove i trudi se dati svoj doprinos

Profesionalnost

Naši kadrovi svoj posao obavljaju stručno, a kontinuiranom internom i eksternom edukacijom stječu znanja i vještine te ovladavaju novim metodama i tehnikama liječenja

Otvorenost

Prihvaćamo ideje, prijedloge i povratne informacije s ciljem kontinuiranog poboljšanja i inovacije