Neurologija

  1. Ambulanta za opću neurologiju (narudžba: tel. broj 049/204-630 od 13-14.30h pon-pet ili e-mail adresa: narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr)
  2. Ambulanta za glavobolju (narudžba: tel. broj 049/204-630 od 13-14.30h pon-pet ili e-mail adresa: narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr)
  3. Kabinet za EEG (narudžba: tel. broj 049/204-656 od 13:30-14.30h pon-pet ili e-mail adresa: narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr)
  4. Laboratorij za CDFI karotida i VA (narudžba: tel. broj 049/204-624 od 13:30-14.30h pon-pet ili e-mail adresa: narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr)
  5. Laboratorij za TCD VB sliva (narudžba: tel. broj 049/204-624 od 13:30-14.30h pon-pet ili e-mail adresa: narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr)
  6. Laboratorij za EMNG ruku i/ili nogu (narudžba: tel. broj 049/204-618 od 13:30-14.30h pon-pet ili e-mail adresa: narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr)
  7. Dnevna bolnica (narudžbe isključivo po preporuci spec. neurologa OB Zabok i BHV,  a branitelji Domovinskog rata nakon prethodnog dogovora s koordinatorom  za branitelje Domovinskog rata (narudžbe tel. broj 049/204-617 od 13-14.30h pon-pet ili e-mail adresa: narucivanje.neu.dnevna@bolnica-zabok.hr

Opća neurološka ambulanta

U opću neurološku ambulantu upućuje se bolesnike sa sumnjom na neurološku bolest ili od ranije poznatom neurološkom bolesti, kojima je potreban pregled ili kontrola neurologa. Pregledavaju se pacijenti s cerebrovaskularnim bolestima, epilepsijom i drugim poremećajima svijesti, vrtoglavicom, demijelinizacijskim bolestima, neuromuskularnim bolestima, bolestima poremećaja pokreta te neurodegenerativnim bolestima. Kroz ambulantu godišnje se pregleda od 2800-3000 pacijenata. Održava se radnim danom (pon-pet u jutarnjem terminu, a srijedom u popodnevnom terminu) sukladno mogućnostima organizacije iste (kada su dostupni specijalisti neurolozi na tom radilištu). Narudžbe je moguće zatražiti na e-mail: narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr ili tel. broj 049/204-630.

Ambulanta za glavobolje

U ambulantu za glavobolje upućuje se bolesnike koji imaju česte i dugotrajne glavobolje, kojima bi možda bila potrebna specifična terapija i profilaktična terapija za glavobolju. Odrađuju se prvi pregledi kada ne postoji još dijagnoza sa svrhom određivanja i razvrstavanja primarne od sekundarne glavobolje sukladno važećoj internacionalnoj klasifikaciji (ICHD) te slijedeći važeće smjernice Europske federacije za glavobolju (EHF).  Posebnu pažnju pridajemo otkrivanju glavobolje zbog prekomjerne upotrebe lijekova (GUPUL). Provodi se edukacija pacijenta i poticanje na vođenje Dnevnika glavobolje kao odličnog alata u objektivizaciji glavobolje i uzetih lijekova na mjesečnoj razini. Termini za narudžbu su dostupni sukladno dostupnosti liječnika (minimalno 1x mjesečno). Narudžbe je moguće zatražiti na e-mail: narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr ili tel. broj 049/204-630.

POLIKLINIČKA DJELATNOST

Što je EEG?

Elektroencefalografija (EEG)  je bezbolna i neinvazivna metoda koja pomoću malih elektroda postavljenih na glavu registrira električnu aktivnost neurona (moždanih stanica). Aktivnost se prikazuje kao valovita linija na EEG snimci, a u dijagnostičke svrhe kao i u praćenju liječenja može se višestruko ponavljati bez ikakvih posljedica za bolesnika.

Pretragom se mogu odrediti promjene moždane aktivnosti te je glavna vrijednost ove pretrage u dijagnostici epilepsija i ostalih vrsta poremećaja svijesti. Dodatno se primjenjuje kod neurodegenerativnih  bolesti, vrtoglavica, poremećaja pokreta, poremećaja ponašanja i komunikacije, poremećaja spavanja, nakon traume glave, u nekim metaboličkim poremećajima te iznimno u glavoboljama danas zbog sve veće dostupnosti neuroradioloških aparata.

Kako se izvodi EEG?

Pretraga je neinvazivna, bezbolna, ne zrači i nije štetna. Prikazuje trenutačnu aktivnost moždanih stanica te se može mijenjati ovisno o stanju osobe koju snimamo (budnost, spavanje, pospanost, glad, umor, glavobolja, neprospavana noć).  Zbog toga ista osoba u različitim stanjima može imati različit nalaz EEG-a.

Snimanje se izvodi tako da se na glavu postavi kapa u obliku mreže na kojoj su fiksirane  elektrode (mali metalni diskovi) koji se gelom dodatno zalijepe za površinu glave nakon fiksiranja kape. Izvodi se u ležećem ili sjedećem položaju zatvorenih očiju. Trajanje snimanja u budnosti je 30-tak minuta, a tijekom snimanja mogu se provoditi i neke aktivacijske tehnike (koje “pobuđuju” ili provociraju aktivnost moždanih stanica) kao što je duboko disanje i fotostimulacija (“bljeskanje”).

Priprema pacijenta:

 Osoba mora imati opranu kosu, ne stavljati prethodno lak za kosu ili gel te izbjegavati neposredno prije fizičko opterećenje kako bi izbjegli artefakte kod snimaja (npr. zbog znojenja kože).

Što je EMNG?

Elektromioneurografija (EMNG) je dijagnostički postupak kojim procjenjujemo funkcionalnost perifernog živčanog sustava. EMNG pregled sastoji se od ispitivanja provođenja živčanog implusa živcom (elektroneurografije) i ispitivanje mišićne aktivnosti (elektromiografije). Pretraga je invazivna i potrebno je potpisati informirani pristanak za dijagnostičku pretragu.

  • Elektroneurografija je pretraga kojom se analizira funkcija perifernih živaca. Prema  dobivenim rezultatima određuje se visina mjesta oštećenja i tip oštećenja perifernih živaca. Pretraga se obavlja površinskim elektrodama.
  • Elektromiografija daje uvid u stanje mišića i pokazuje je li slabost i gubitak mišićne mase posljedica bolesti živaca (živci koji dolaze iz mozga i kralježničke moždine) ili je posljedica bolesti samog mišića. Pretraga se radi pomoću igle elektrode (igla je vrlo tanka i oštra i ne izaziva neugodne bolne senzacije).

Pretraga je neophodna za postavljanje dijagnoza:  različitih vrsta perifernih neuropatija,  raznih vrsta polineuropatija, kompresivne neuropatije kao sindrom karpalnog tunela, oštećenje peronealnog živca zbog pritiska, raznih traumatskih oštećenja perifernih živaca, nasljedne neuropatije kao Mb.Charcot Marie Tooth, te pomoćna metoda kod: amiotrofične lateralna skleroze,  spinalne mišićne atrofije, raznih vrsta primarnih bolesti mišića (nasljedne ili stečene miopatije, mišićne distrofije, polimiozitisi, miotonije).

Kako se izvodi EMNG?

Provodi se postavljanjem površinske elektrode po različitim mjestima na koži ili tanke iglice u mišiće, ovisno o mjestu simptoma. Elektrode će ponekad pustiti mali električni puls koji se može osjetiti kao trzaj ili grč. EMNG pregled obično traje od 30 do 90 minuta, ovisno o području ispitivanja.

U slučaju implantiranog elektrostimulatora srca ili bilo kojeg drugog električnog medicinskog uređaja, korištenja  lijekova za razrjeđivanje krvi, bolestima kao što su hemofilija ili poremećaj zgrušavanja prije same pretrage potrebno je obavijestiti liječnika koji obavlja EMNG.

Što je CDFI karotida i vertebralnih arterija?

„Color Doppler Flow Imaging“ (CDFI) karotidnih i vertebralnih arterija je ultrazvučna pretraga ekstracerebralnih krvnih žila u vratnom segmentu odgovornih za opskrbu mozga krvlju. Ovom metodom procjenjuje se morfologija (izgled krvnih žila i njezinih stijenki) te hemodinamika (protok u krvnim žilama) u krvnim žilama. Temeljem nalaza dobivamo uvid u stanje krvnih žila, detektiramo promjene stijenki krvnih žila kao što su aterosklerotske promjene, tvrdi i meki plakovi, suženja karotidnih arterija s procjenom značajnosti kao i eventualne disekcije stijenki krvnih žila.

Kako se izvodi CDFI karotidnih i vertebralnih arterija?

Pregled se izvodi u ležećem položaju na leđima, pri čemu se glava pacijenta okreće na suprotnu stranu od one strane koja se pregledava ultrazvučnom sondom na vratu. Pretraga je potpuno bezbolna i neinvazivna.

Što je TCD VB sliva?

Transkranijski „color doppler“ (TCD) je ultrazvučna pretraga krvnih žila u glavi. Svrha pretrage je procjena intrakranijske hemodinamike odnosno protoka krvi u vertebrobazilarnom slivu (VB) što označava vertebralne arterije i bazilarne arterije kao i za analizu ostalih krvnih žila mozga. Može se izvoditi uz CDFI karotidnih i vertebralnih arterija, ali je vrijedna i kao samostalna pretraga kod određenih stanja (tranzitorna ishemijska ataka, moždani udar, bolesnici s visokim rizikom za cerebrovaskularne bolesti, nejasne glavobolje, sumnja na centralni uzrok vrtoglavice, sumnja na aneurizmu arterija Wilisovog kruga i AV malformacija, vazospazam i vazomotorička aktivnost, detekciju embolusa), kao i praćenju bolesti ili oporavka. Ova dijagnostička metoda je također bezbolna i neinvazivna te daje procjenu moždane hemodinamike u realnom vremenu te se po potrebi može ponavljati bez ikakvih zdravstvenih rizika. Manjkavost ove pretrage je da je ovisna o „prohodnosti“ ultrazvučnih zraka kroz koštani „prozor“ sljepoočno na mjestu gdje se izvodi. Nije potrebna nikakva priprema.

Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je dio polikliničke djelatnosti kojoj je svrha obrade i liječenja pacijenata u što kraćem vremenu sukladno mogućnostima bolnice. Cilj je ubrzati i pojednostaviti obradu za pacijente kojima nije nužna hospitalizacija. Obrada se radi isključivo po prethodnoj preporuci specijaliste neurologa iz naše ustanove, a za obradu pacijenata sa statusom Hrvatskih branitelja po prethdnom dogovoru s bolničkim koordinatorom za branitelje. U suradnji s Amb. za glavobolju u sklopu Dnevne bolnice provodi se aplikacija specifične profilaktičke terapije za migrenu, a kod pacijenata s demijelinizacijskim bolestima imunomodulacijska terapija 1.linije kao i pulsna kortikosteroidna terapija. Također, edukaciju pacijenata o primjeni navedenih lijekova provodi posebno educirana medicinska sestra.