Neurološke ambulante

Naručivanje

Pacijenti se na e-mail adresu narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr mogu naručiti za:

– prvi i kontrolni pregled u neurološkoj ambulanti,

– EEG,

– TCD,

– CD,

– EMNG i

– EMG