Odjel za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju

Kontakt

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA Odjel za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju Bračak 8, 49210 Zabok (suteren)  

Telefoni

+385 (0)49/204-671 – prijem