Služba za kirurgiju

Kontakt

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Služba za kirurgiju
Bračak 8, 49210 Zabok (3. kat)      

Pročelnik službe: Zdravko Zelić, dr.med.spec opće i abdominalne kirurgije

Glavna sestra: Renata Kajba, bacc.med.techn.

Elektronička pošta  

kirurgija.voditelj@bolnica-zabok.hr
kirurgija.glsestra@bolnica-zabok.hr   

Telefoni

+385 (0)49/204-301 – voditelj odjela

+385 (0)49/204-302 – glavna sestra