Važne obavijesti  

Poništenje-pripravništvo-prvostupnik fizioterapije

Poništenje – kuhar

Odluka o odabiru kandidata – 8. veljače 2024.

Poništenje natječaja-str.prv.rad.teh.-prim.asistentica

Poništenje natječaja-prvos.med.rad.-pomoćni radnik u teh. poslovima

Poništenje natječaja-prvostupnica sestrinstva-medicinska-sestra

Javni natječaji


Datum natječajaOpisDokumenti
17.7.2024Neodređeno vrijeme:
- spec. radiologije - 2,
- prvostupnik/prvostupnica sestrinstva - 2,
- medicinska sestra/tehničar - 2,
- primalja - 1,
- pomoćni radnik - 1,
- stručni referent - 1
Određeno vrijeme:
- prvostupnik/prvostupnica sestrinstva - 2,
- medicinska sestra/tehničar - 5,
- primalja - 1,
Pripravništvo:
- prvostupnik/prvostupnica lab. dijagnostike - 1,
- prvostupnik/prvostupnica med. radiologije - 2,
- lab. tehničar - 1,
- primalja - 2
Natječaj od 17.07.2024. godine
19.6.2024Spec. hitne medicine - 2 izvršitelja na neodređenoOdluka o odabiru - spec. hitne medicine
Natječaj - spec. hitne medicine
24.5.2024Spec. oftalmologije, spec. dermatologije
stručnjak zaštite na radu
stručni prvostupnik sestrinstva
stručni prvostupnik primaljstva
medicinska sestra/tehničar
primalja/primalja asistentica
kuhar
njegovatelj
pomoćni radnik/spremačica
pomoćni radnik u odjelu za tehničke poslove
Odluka o odabiru - kuhar

Natječaj-24-5-2024

Odluka-stručnjak zaštite na radu

Odluka o odabiru kandidata - 13-6-2024

Odluka-spec. oftal; spremačica
15.4.2024Odluka o odabiru - dr. med.
Odluke o odabiru - 3.5.2024.
Natječaj - od 15.4.2024.
Odluka o odabiru - energetičar
Odluka-pripravništvo-prvostupnik fizioterapije
Odluka o odabiru - specijalist ginekologije i opstetricije
26.02.2024Odluka o odabiru - specijalist patologije i citologije

Odluka o izboru - stručni referent

Odluka o odabiru po natječaju od 26.2.2024.

Odluka o poništenju - spec. ginekolog

Odluka o odabiru - spec. ginekologije
25.01.2024Bolnica objavljuje potrebu zapošljavanja doktora medicine
(M/Ž) na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju,
za slijedeće specijalizacije:
1. abdominalna kirurgija – 3 izvršitelja
2. urologija – 1 izvršitelj
3. opća interna medicina- 2 izvršitelja
4. pulmologija – 1 izvršitelj
5. nefrologija – 1 izvršitelj
6. neurologija – 1 izvršitelj
7. hitna medicina – 2 izvršitelja.
NATJEČAJ ZA PRIJAM RADNIKA RADI OBAVLJANJA
SPECIJALIZACIJE

13.11.2023Neodređeno vrijeme
-liječnik specijalist interne medicine
-liječnik specijalist pulmologije
-liječnik specijalist kliničke radiologije
-liječnik specijalist hitne medicine
-doktor medicine
-stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva
-laboratorijski tehničar/tehničarka
-njegovateljica
-šivačica

Određeno vrijeme
-stručni prvostupnik/prvostupnica medicinsko-laboratorijske dijagnostike
-stručni prvostupnik/prvostupnica radiološke tehnologije
-stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva
-stručnjak zaštite na radu II stupnja
-stručnjak zaštite na radu I stupnja
-medicinska sestra/tehničar
-pomoćni radnik/radnica u odjelu za prehranu bolesnika
-pomoćni radnik-spremačica

Pripravništvo
-stručni prvostupnik med. laboratorijske dijagnostike

Natječaj od 13.11.2023.
Odluka-lab. tehničar i pripravnik med. lab. diag.
Odluka po natječaju 14.11.2023
Odluka o odabiru - 6.12.2023.
Odluka po natječaju od 14.11.2023.
22.09.2023Neodređeno
• liječnik specijalist dermatovenerologije – 1 izvršitelj
• magistar farmacije, specijalista kliničke farmacije – 1 izvršitelj
• medicinska sestra/tehničar – 4 izvršitelja
• njegovateljica – 3 izvršitelja
• pomoćni radnik – spremačica – 1 izvršitelj

Određeno
• stručni prvostupnik/prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike – 1 izvršitelj
• stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva – 2 izvršitelja
• medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja
• pomoćni radnik – spremačica – 3 izvršitelja
• pomoćni ranik/radnica u odjelu za tehničke poslove – 1 izvršitelj

Pripravništvo
• stručni prvostupnik med. radiologije – 1 izvršitelj
• laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj
Natječaj od 22.09.2023.
Odluka o odabiru - 17.10.2023.
Odluka-magistar farmacije
Stručni prvostupnik med. lab. diag.
Odluka-pomoćni radnik
Odluka-pomoćni radnik-spremačica
Odluka o odabiru - 24.11.2023.
20.07.2023Neodređeno
• Pročelnik Službe za internu medicinu, liječnik specijalist interne med. ili druge odgovarajuće specijalizacije internističke djelatnosti-1 izvršitelj
• Stručna prvostupnica/prvostupnik primaljstva-1 izvršitelj
• Stručni referent/referentica (financije/računovodstvo)-2 izvršitelja
• Viši informatički referent/referentica - 1 izvršitelj
• Pomoćni radnik-spremačica - 2 izvršitelja
• Pomoćni radnik u odjelu za tehničke poslove-1 izvršitelj

Određeno vrijeme
• Stručni prvostupnik/prvostupnica sestrinstva-1 izvršitelj
• Stručni prvostupnik/prvostupnica fizoterapije-1 izvršitelj
• Medicinska sestra/tehničar-5 izvršitelja
• Pomoćni radnik-spremačica - 2 izvršitelja

Pripravništvo
• Stručni prvostupnik med. radiologije-2 izvršitelja
• Stručni prvostupnik med. laboratorijske dijagnostike - 1 izvršitelj
Natječaj od 20.7.2023
Odluka po natječaju 20.7.2023.
Odluka-stručni referent -1.12.2023.
26.4.2023Neodređeno
Stručni referent/referentica (financije/računovodstvo)
Odluka o odabiru - stručni referent/referentica (financije/računovodstvo)
01.08.2023Odluka o odabiru
• Pročelnik Službe za internu medicinu, liječnik specijalist interne med. ili druge odgovarajuće specijalizacije internističke djelatnosti-1 izvršitelj
Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinja