Odjel za pedijatriju

Kontakt

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Odjel za pedijatriju
Bračak 8, 49210 Zabok (1. kat)

Voditelj odjela: Boris Adašević, dr.med.,spec.pedijatrije

Glavna sestra: Sanja Kleflin, dipl.med. sestra     

Elektronička pošta  

pedijatrija.voditelj@bolnica-zabok.hr

pedijatrija.glsestra@bolnica-zabok.hr

Telefoni

+385 (0)49/204-127

Odjel pedijatrije OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana organiziran je u 3 organizacijske cjeline:

 1. Stacionarni dio – za djecu čije stanje zahtijeva liječenje u bolnici
 2. Dnevna bolnica – dijagnostička obrada različitih patoloških stanja te provođenje terapije za djecu kod koje se procijeni da se adekvatna medicinska skrb može provesti bez kontinuiranog boravka u bolnici
 3. Poliklinika koju čine hitna/prijamna ambulanta u kojoj zbrinjavamo svu djecu sa akutnim i hitnim stanjima te subspecijalističke ambulante sa ultrazvučnim kabinetom:
 • Pedijatrijska pulmološka ambulanta – u pulmološkoj ambulanti obavljamo dijagnostičku obradu i liječenje bolesti dišnog sustava kod djece. Dijagnostička obrada podrazumijeva uzimanje anamnestičkih podataka, klinički pregled pedijatra sa užom specijalizacijom iz pedijatrijske pulmologije, laboratorijske nalaze, slikovne pretrage (UZV pluća, RTG, CT, MRI), alergološke testove (kožni PRICK i specifični testovi), testove plućne funkcije – spirometrija, bronhodilatacijski test, pulsna oksimetrija (brzina zračnog protoka, plućni volumeni, izmjena plinova i funkcija respiratornih mišića).
 • Pedijatrijska alergološka ambulanta – u alergološkoj ambulanti dijagnostički se obrađuju i liječe djeca oboljela od različitih alergijskih bolesti, uključujući i alergijsku astmu. Uz pregled pedijatra sa užom specijalizacijom iz pedijatrijske alergologije rutinski se izvode različita alergološka testiranja – kožni prick test (najčešće se izvodi na nutritivne i inhalacijske alergene a dodatno se test može provesti i na konzervanse i aditive) te specifični alergološki testovi. Također se provodi i cijepljenje u kontroliranim uvjetima te terapija i savjetovanje kod različitih alergijskih stanja.
 • Pedijatrijska kardiološka ambulanta –  kroz našu kardiološku ambulantu posebnu pozornost posvećujemo otkrivanju i liječenju bolesti srca i krvnih žila kod djece od rođenja do 18. godine života. Dijagnostička obrada se sastoji od uzimanja anamnestičkih podataka što uključuje detaljan razgovor s roditeljima i djetetom te klinički pregled pedijatra sa užom specijalizacijom iz pedijatrijske kardiologije. Uz to u našoj kardiološkoj ambulanti se može realizirati cjelokupna dijagnostička kardiološka obrada koja podrazumijeva:
 • EKG
 • UZV srca i color doppler UZV srca
 • Holter EKG-a (kontinuirano 24 – satno snimanje EKG-a)
 • Holter arterijskog tlaka (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka, tzv. KMATili holter tlaka tijekom 24 sata)
 • Ergometrija (test opterećenja srca)
 • Fetalna ehokardiografija (dijagnostička ultrazvučna metoda koja se izvodi tijekom trudnoće da bi se procijenio položaj, veličina, struktura, funkcija i ritam srca kod još nerođenog djeteta)

 

 • Pedijatrijska nefrološka ambulanta – putem nefrološke ambulante pružamo usluge dijagnostike i liječenja svih bolesti i patoloških stanja bubrega i cijelog urinarnog sustava kao što su akutne i kronične infekcije mokraćnog sustava, anomalije mokraćnog sustava, kronične bubrežne bolesti, nefrolitijaza, poremaćaji mokrenja i inkontinencija i dr.) Dijagnostička obrada uključuje pregled pedijatra sa užom specijalizacijom iz pedijatrijske nefrologije te pretrage kao što su ultrazvuk i dopler mokraćnog sustava, ultrazvučna kontrastna cistografija (ceVUS) za dijagnostiku i praćenje vezikoureteralnog refluksa te kontrastni ultrazvuk (ceUS) kod raznih bubrežnih bolesti te prema potrebi i druge slikovne pretrage – RTG, CT, MRI
 • Pedijatrijska neonatološka ambulanta – U neonatološkoj ambulanti obavljaju se klinički pregledi novorođenčadi kod pedijatra sa užom specijalizacijom iz neonatologije te svi potrebni dijagnostički postupci vezani za novorođenačko razdoblje (UZV mozga, UZV kukova) kao i savjetovanje roditelja. Na indikaciju se kod novorođenčadi rade laboratorijski nalazi te druge dijagnostičke pretrage.

 

Također liječnici Odjela pedijatrije skrbe i o svoj novorođenčadi porođenoj u našoj ustanovi kroz Odsjek neonatologije koji je dio Odjela ginekologije.