Kirurške ambulante

Naručivanje

Putem e-mail adrese narucivanje.kirurgija@bolnica-zabok.hr pacijenti se mogu naručiti na prvi i kontrolni pregled u:

– plastičnoj kirurgiji

– digestivnoj kirurgiji

– traumatologiji

– ortopediji

U općoj kirurgiji pacijenti se ne naručuju.