Dermatologija i venerologija

Naručivanje

Pacijenti se na e-mail adresu narucivanje.dermatologija@bolnica-zabok.hr mogu naručiti za:

– prvi i kontrolni pregled dermatologa/venerologa

– epikutani test,

– dermatoskopiju i

– flebologiju.