Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Medicinska sestra na poslovima sprječavanja, suzbijanja i kontrole bolničkih infekcija

Anica Jagić, mag. med. techn.

anica.jagic@bolnica-zabok.hr

+385 (0)49 204 151

+385 (0)91 629 0039

Medicinska sestra na poslovima osiguranja i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite

Ivanka Tomek, mag. med. techn. 204-152 i dodaj mail i br. mobitela  

ivanka.tomek@bolnica-zabok.hr

+385 (0)49 204 152

+385 (0)91 629 0053

Medicinska sestra na poslovima koordinatora palijativne skrbi i planirani prijem i otpust

Anamarija Tušek, mag. med. techn.

anamarija.tusek@bolnica-zabok.hr

+385 (0)49 204 153