Odjel za abdominalnu kirurgiju

Kontakt

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Odjel za abdominalnu kirurgiju
Bračak 8, 49210 Zabok (3. kat)      

Voditelj odjela: Tomislav Vukić, dr.med.specijalist opće i abdominalne kirurgije

Glavna sestra: Ivančica Hazulin, bacc.med.techn.

Elektronička pošta

 tomislav.vukic@bolnica-zabok.hr

abdomen.glsestra@bolnica-zabok.hr

Telefoni

+385 (0)49/204-340 – soba sestara