Otorinolaringologija

Naručivanje

Pacijenti se na e-mail adresu narucivanje.orl@bolnica-zabok.hr mogu naručiti za:

– prvi i kontrolni pregled otorinolaringologa

– prvi pregled u plastičnoj kirurgiji glave i vrata,

– prvi audiološki pregled i

– audiološku dijagnostiku.