Radiologija

Naručivanje

Pacijenti se na e-mail adresu narucivanje.radiologija@bolnica-zabok.hr mogu naručiti za:

– CT (abdomena, toraxa, kralježnice, zglobova, mozga)

– RTG (snimanje više od dva segmenta, funkcijske snimke kralježnice, RTG mastoida, piramida i temporalne kosti)

– UZV (abdomena i dojke),

      

Priprema za dijagnostičke pretrage

Pacijenti se moraju informirati i pripremiti prije obavljana dijagnostičkih pretraga.

Kod dolaska na CT dijagnostiku pacijent sa sobom mora donijeti ispunjeni i potpisani Informativni pristanak na CT dijagnostiku.

Za ultrazvuk abdomena pacijenti se moraju posebno pripremiti. Pripremu za UZV pregled abdomena možete vidjeti ovdje.