Pedijatrija

Naručivanje

Pacijenti se na e-mail adresu narucivanje.pedijatrija@bolnica-zabok.hr mogu naručiti na:

– uzv kuka

– uzv glave

– uzv srca

– uzv bubrega