Specijalizacije

Odluka o djelomičnom poništenju natječaja za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije

Odluka o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz hitne medicine

Odluka o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz traumatologije i ortopedije

Odluka o odabiru pristupnika za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz patologije i citologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Odluka o stavljanju izvan snage djela odluke o izboru za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz patologije i citologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Lista pristupnika za specijalizaciju iz hitne medicine

Lista pristupnika za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije

Natječaj za specijalizacije-2021.

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz pedijatrije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz neurologije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz transfuzijske medicine

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz abdominalne kirurgije