Specijalizacije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz patologije i citologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Odluka o stavljanju izvan snage djela odluke o izboru za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Lista pristupnika za specijalizaciju iz patologije i citologije

Natječaj za specijalizacije-2021.

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz kliničke radiologije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz endokrinologije i dijabetologije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz pedijatrije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz neurologije

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz transfuzijske medicine

Odluka o izboru pristupnika za specijalizaciju iz abdominalne kirurgije