Upravno vijeće

Predsjednica:
Vlatka Mlakar, dipl. oec.

Članovi:
Tomislav Tramišak, dipl. oec.
Maja Pepelko, prof. soc. i cro., mag. bibl.
Tonči Visković, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije
Damir Srebačić, lab. teh.