Internističke ambulante

Naručivanje

Putem e-mail adrese narucivanje.interna@bolnica-zabok.hr pacijenti se mogu naručiti za:

1. prvi i kontrolni pregled u:

– općoj internističkoj ambulanti

– kardiološkoj ambulanti

– pulmološkoj ambulanti

– gastroenterološkoj ambulanti

– nefrološkoj ambulanti

– endokrinološkoj ambulanti

– dijabetološkoj ambulanti

2. dijagnostiku:

– UZV srca

– UZV arterija i vena,

–  UZV štitnjače,

– UZV renalnih  arterija,

– bronhoskopiju,

– alergološko testiranje (nutritivni  i inhalacioni alergeni)

– holter EKG,

– holter RR,

– ergometriju

Pacijenti se za spirometriju i EKG ne naručuju.

Za dnevnu bolnicu (internističke obrade sa D2 i C3 uputnicama) pacijenti se mogu naručiti na e-mail adresu narucivanje.int.dnevna@bolnica-zabok.hr

Za postupke gastroskopije, kolonoskopije, rektoskopije i polipektomije pacijenti se naručuju putem e-mail adrese narucivanje.endoskopija@bolnica-zabok.hr