Povijest Opće bolnice Zabok

Početci

Početci djelovanja današnje Opće bolnice Zabok sežu u daleku 1948. godinu, kada je grof Kulmer poklonio svoj posjed na Bračku za potrebe liječenja djece oboljele od tuberkuloze pluća. Time je postavio temelje za zdravstvenu djelatnost koja se od pedesetih do devedesetih godina dvadesetog stoljeća paralelno razvijala na dvije lokacije, u Zaboku i dva kilometra udaljenom Bračku. Od 1961. godine Bolnica Bračak djeluje kao samostalna bolnica za liječenje plućne tuberkuloze u dječjoj dobi i raspolaže sa dvjestotinjak kreveta.
U Zaboku je pak 1957. godine s radom počela nova zdravstvena stanica. Zgrada je podignuta dobrovoljnim prilozima mještana i poduzeća, te dotacijama tadašnjeg Krapinskog kotara i Zavoda za socijalno osiguranje. Godinu dana kasnije ova ustanova postaje Dom narodnog zdravlja. U ambulanti radi šest specijalista i stalni liječnici. U radu ambulante sve se više usvajaju principi moderne zdravstvene službe u kojoj kurativa i preventiva čine jednu cjelinu. Zbog dobre prometne povezanosti sve više Zagoraca koristi usluge ambulante, bez potrebe za putovanjem u Zagreb.
Početkom šezdesetih nastavljene su inicijative za osnivanjem jedne veće zdravstvene ustanove, s ciljem da rad zdravstvenog osoblja bude kvalitetniji te da se istovremeno rasterete medicinske ustanove u Varaždinu i Zagrebu. Zaključeno je da bi u Zaboku bilo potrebno organizirati stalnu specijalističku službu.
Godine 1961. pored postojećeg Doma narodnog zdravlja počela je izgradnja dva nova krila u kojem su trebale biti uređene prostorije za specijalističke liječničke službe (specijalisti za unutarnje bolesti, ginekologiju, pedijatriju, neurologiju, okulistiku i specijalistička služba za reumu). Dom zdravlja trebao je dobiti i kompletan rendgen-laboratorij, dvije zubarske ordinacije te higijensko-epidemiološki odjel. Postojeća specijalistička služba radila je jednom do dva puta tjedno po nekoliko sati i to s honorarnim osobljem. Izgradnja i uređivanje prostora specijalističkih ambulanti zdravstvenog centra predstavljala je veliku investiciju koju je bilo potrebno raditi u etapama. Radovi su često, zbog nedostatka financijskih sredstava, odgađani i po nekoliko mjeseci. Sve je ovo, doduše, bilo privremeno rješenje jer se intenzivno raspravljalo o osnivanju kompletnog zdravstvenog centra s bolničkim odjelom.
U rujnu 1967. godine u jednom krilu novogradnje Doma narodnog zdravlja Cvijeta Huis otvoreno je prvo rodilište u Hrvatskom zagorju. Prostori su uključivali stacionar s dvadesetak kreveta, rađaonicu, kiruršku dvoranu, ambulantu, čekaonicu te druge prostorije. U rodilištu je radilo i savjetovalište i dispanzer za žene. Prva rodilja bila je gospođa Štefica Skozrit iz Špičkovine. Ona je 24 rujna 1967. na svijet donijela zdravo dijete.
Dječja bolnica na Bračku je proširena i modernizirana 1963. godine. Otvoren je novi prijemno-dijagnostički odjel sa suvremeno opremljenim bolesničkim sobama u kojem je smješten i grafoskopski rendgen aparat te novi laboratorij. U zabočku dječju bolnicu na liječenje su upućivani mali pacijenti iz Zagreba i mnogih drugih krajeva Hrvatske, Bosne i Slovenije. Tri godine kasnije, 1966., dječja bolnica za TBC preorijentirana je u bolnicu za liječenje odraslih. U novoj zgradi prijemnog odjela, koja je imala sve uvjete za smještaj i liječenje malih bolesnika, zadržan je jedan manji odjel za liječenje TBC-a kod djece. Ostale prostorije, barake, kao i sam dvorac koristile su se za smještaj odraslih pacijenata.
Objedinjavanjem Doma narodnog zdravlja C. Huis u Zaboku i Bolnice za liječenje plućnih bolesti i TBC na Bračku 1971. godine je nastao Medicinski centar Cvijeta Huis. Ustanova je već tada imala gotovo cjelokupan kadar potreban za provođenje zadataka medicinskog centra.
I Kulmerov dvorac na Bračku doživio je promjene. Godine 1985. kompletno je preuređen i nanovo opremljen prostor prvog kata u koji je smješten interni odjel s intenzivnom njegom. Godišnje se na ovom odjelu liječilo više od 4500 pacijenata.

Inicijativa za izgradnju, kadrovski i tehnički rast

Opća bolnica Zabok službeno djeluje od 1. siječnja 1994. godine, kada je izvršena diobena bilanca Medicinskog centra Zabok, a sredstva, oprema i kadrovi podijeljeni na Opću bolnicu Zabok i Dom zdravlja Zabok. Tijekom sljedećih dva desetljeća pojavilo se nekoliko inicijativa da se bolnica izgradi te kadrovski i tehnički opremi, kako bi zadovoljavala potrebe stanovništva u dugoročnijem razdoblju. Oko 180 tisuća stanovnika Hrvatskog zagorja koristilo je usluge bolnica u Zagrebu i Varaždinu. Većina tih inicijativa nije stigla dalje od elaborata. Ona iz 1996. godine govorila je o rekonstrukciji Opće bolnice Zabok i dogradnji rodilišta. Plan je uključivao obnovu ravnog krova koji je godinama prokišnjavao te saniranje nekorektno riješenih prostora određenih odjela. Opća bolnica Zabok imala je šezdesetak liječnika specijalista: internista, kirurga, ginekologa, neurologa, te liječnika specijalista iz svih ostalih grana medicinske djelatnosti, kao i potreban broj ostalih zdravstvenih zdjelatnika. U okviru Bolnice djelovali su odjeli za internu medicinu, za pulmologiju, za neurologiju, za ginekologiju i porodništvo, kirurgiju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, za dijagnostičko-specijalističke djelatnosti, te odjel Poliklinike na kojem su radili specijalisti-oftalmolog, dermatovenerolog, urolog i neurolog te socijalni radnik. U to vrijeme Opća bolnica Zabok brojala je četrdesetak zaposlenika višeg medicinskog kadra, 160 zaposlenika srednjeg kadra kao i nemedicinske zaposlenike bez čijeg zalaganja bolnica nije mogla uspješno djelovati.

Nova bolnica

Godine 1998. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi raspisalo je natječaj za izgradnju nove bolnice na kojem je odabrano arhitektonsko rješenje zagrebačkog poduzeća APZ, no dalje od projekta se nije ni došlo s obzirom da Ministarstvo nije poduzimalo daljnje korake kako bi osiguralo financiranje i odabrao izvođač. Inicijativa je ponovo pokrenuta 2001. godine, kada je ključnu ulogu odigrala tadašnja saborska zastupnica Sonja Borovčak. Projekti su izvađeni iz ladice, nosilac investicije nakon Ministarstva postaje Krapinsko-zagorska županija koja pokreće novelaciju projekta, raspisuje natječaj za odabir izvođača, za odabir nadzora i financiranje. Za izvođača radova odabrano je poduzeće Lavčević inženjering d.o.o. iz Splita, za nadzor zagrebački APZ, a izgradnja se trebala financirati putem kredita Zagrebačke banke. Ugovor o izgradnji nove zgrade županijske bolnice na adresi Bračak 8 u Zaboku predstavnici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije potpisali su 20. studenog 2003. godine. Investicija je također tada prebačena sa Županije na Bolnicu jer Županija prema zakonskim ograničenjima nije bila u mogućnosti podići toliki kredit. Radovi na izgradnji počeli su 2004., a dovršeni krajem 2006. godine. Tijekom veljače i ožujka 2008. godine zaposlenici i postojeća oprema preseljeni su sa šest različitih lokacija u gradu Zaboku i na Bračku u novu zgradu, te je preko Ministarstva zdravstva nabavljena i nova oprema u vrijednosti od 58 milijuna kuna. Zgrada ima suteren, prizemlje i četiri kata, a njena ukupna neto površina je 25 tisuća kvadrata.

Opća bolnica Zabok danas

Od medicinskih ustrojstvenih jedinica, u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana djeluju: Služba za kirurgiju, Služba za internu medicinu Odjel za ginekologiju i opstetriciju, Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Odjel za neurologiju, Odjel za pedijatriju, Centralni operacijski blok, Objedinjeni hitni bolnički prijam, Odjel za radiologiju, Medicinsko-biokemijski laboratorij, Odjel za transfuzijsku medicinu, Odjel za patologiju i citologiju, Bolnička ljekarna i Odjel za fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju. Smještajni kapacitet Bolnice je 249 ležajeva. Odjel za pedijatriju ih ima 20, Odjel za internu medicinu 90, Odjel za ginekologiju i opstetriciju 39, Odjel za neurologiju 25, a Odjel za kirurgiju 75. Od nemedicinskih ustrojstvenih jedinica, u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana djeluju: Ravnateljstvo, Služba za ekonomsko-administrativne poslove, Služba za pravne i kadrovske poslove i Služba za tehničko-uslužne djelatnosti.
Trenutno je u Općoj bolnici Zabok zaposleno ukupno 616 djelatnika, od toga je zdravstvenih 476, a nezdravstvenih 140. Konstantnim stručnim usavršavanjem liječničkog, sestrinskog i nemedicinskog kadra Opća bolnica Zabok iz dana u dan nudi sve kvalitetniju zdravstvenu uslugu stanovnicima Krapinsko-zagorske županije, ali i šire.

Ravnatelji Opće bolnice Zabok:

1994.-2001.- Miroslav Kopjar, dr. med., spec. ginekolog
2001.-2006.- Ljudevit Ivo Ulaković, dr. med., spec. internist
2006.-2009.- Ivica Balagović, dr. med., spec. urolog
2009.- 2012. – prim. Stanko Belina, dr. med., spec. radiolog
2012.- 2015. – Ivan Švajger, dr. med.
2015.-Tihomir Vančina, dipl. oec.

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”Povijest Opće bolnice Zabok”]