Centralno naručivanje – nove e-mail adrese

Poštovani, uz postojeću adresu za naručivanje (narucivanje@bolnica-zabok.hr), otvorene su nove dodatne e-mail adrese na koje možete slati svoje narudžbe za prve i kontrolne preglede, te dijagnostičke pretrage.

Molimo Vas da kod naručivanja u privitku e-mail poruke pošaljete važeću uputnicu, povijest bolesti te kontakt podatke.

Svoje narudžbe možete slati na sljedeće e-mail adrese:

 

INTERNA

narucivanje.interna@bolnica-zabok.hr

Opća internistička ambulanta: prvi i kontrolni pregled

Kardiološka ambulanta: prvi i kontrolni pregled

Pulmološka ambulanta: prvi i kontrolni pregled

Gastroenterološka ambulanta: prvi i kontrolni pregled

Nefrološka ambulanta: prvi i kontrolni pregled

Endokrinološka ambulanta: prvi i kontrolni pregled

Dijabetološka ambulanta: prvi i kontrolni pregled

Dijagnostika: UZV srca, UZV arterija i vena, UZV štitnjače, UZV renalnih arterija, bronhoskopija, alergološko testiranje; nutritivni i inhalacioni alergeni, holter EKG, holter RR, ergometrija

Spirometrija: NE NARUČUJE SE 

EKG: NE NARUČUJE SE

narucivanje.int.dnevna@bolnica-zabok.hr

Interna – dnevna bolnica: internističke obrade sa D2 i C3 uputnicama

narucivanje.endoskopija@bolnica-zabok.hr

Endoskopija: gastroskopija, kolonoskopija, rektoskopija, polipektomija

 

KIRURGIJA

narucivanje.kirurgija@bolnica-zabok.hr

Traumatologija: prvi i kontrolni pregled

Plastična kirurgija: prvi i kontrolni pregled

Ortopedija: prvi i kontrolni pregled

Digestivna kirurgija (dr. Szerda): prvi i kontrolni pregled

Opća kirurgija: NE NARUČUJE SE

 

NEUROLOGIJA

narucivanje.neurologija@bolnica-zabok.hr

Neurološka ambulanta: prvi i kontrolni pregled

Dijagnostika: EEG, TCD, CD, EMNG i ENG

 

OFTALMOLOGIJA

narucivanje.oftalmologija@bolnica-zabok.hr

Oftalmologija: prvi i kontrolni pregled

Dijagnostika: kompjutorizirano vidno polje

 

DERMATOLOGIJA

narucivanje.dermatologija@bolnica-zabok.hr

Dermatologija: prvi i kontrolni pregled dermatologa/venerologa Dijagnostika: epikutani test, dermatoskopija, flebologija

 

LOGOPEDIJA

narucivanje.logopedija@bolnica-zabok.hr

 

ANESTEZIJA

narucivanje.anestezija@bolnica-zabok.hr

Anesteziologija; Ambulanta za bol: prvi i kontrolni pregled

 

ORL

narucivanje.orl@bolnica-zabok.hr

Otorinolaringologija: prvi i kontrolni pregled

Plastična kirurgija glave i vrata: prvi pregled

Audiologija: prvi pregled

Audiološka dijagnostika

 

UROLOGIJA

narucivanje.urologija@bolnica-zabok.hr

Urologija: prvi i kontrolni pregled

 

PSIHIJATRIJA

narucivanje.psihijatrija@bolnica-zabok.hr

Psihijatrija: prvi i kontrolni pregled, psihoterapija

 

PSIHOLOG

narucivanje.psiholog@bolnica-zabok.hr

Psiholog: prvi i kontrolni pregled, psihološko savjetovanje, psihodijagnostika

 

GINEKOLOGIJA

narucivanje.ginekologija@bolnica-zabok.hr

Ultrazvučna ambulanta: ultrazvuk za trudnice do 14 tjedana; ultrazvuk za trudnice nakon 14 tjedana; ultrazvuk za trudnice CD; ginekološki – vaginalni – uzv (TVS); ginekološki – vaginalni – TVCD; ginekološki – 3D; ultrazvuk dojki

Fetalna (trudnička ) ambulanta: Pregled trudnice, CTG, amnioskopija

Za trudničku i ginekološku ambulantu vrijeme od 7 – 8 sati ujutro je rezervirano za uzimanje briseva, nije potrebna narudžba. Izuzetak su brisevi za HPV koji se uzimaju samo srijedom ujutro.

         

FIZIKALNA

narucivanje.fizikalna@bolnica-zabok.hr

Fizijatrija: prvi i kontrolni pregled spec. fizijatra

Ambulantna fizikalna terapija

 

RADIOLOGIJA

narucivanje.radiologija@bolnica-zabok.hr

CT: abdomena, toraxa, kralježnice, zglobova, mozga

RTG: snimanje više od dva segmenta, funkcijske snimke kralježnice, RTG mastoida, piramida i temporalne kosti

UZV: abdomena, dojke