Obavijest – primarna ginekološka ambulanta

Poštovane pacijentice,

ginekološki pregled, odabir liječnika ginekologa i otvaranje kartona obavljate u primarnoj ginekološkoj ambulanti Doma zdravlja (Zabok, „stara škola“)

Tim I- dr. Gouda, sestra Srebačić, br. 049/222-404

Tim II-dr. Bilobrk-Jakopović, sestra Kralj, br. 049/553-020