Posjete hospitaliziranim bolesnicima za vrijeme pandemije Covid-19 bolesti

Poštovani,

postupak posjeta hospitaliziranim bolesnicima za vrijeme pandemije Covid-19 bolesti možete vidjeti ovdje.

Primjenjuje se od 19.07.2021.godine.