Redoslijed primanja pacijenata

Poštovani,

obavijest o redoslijedu primanja pacijenata u ordinacije u cijelosti možete vidjeti ovdje.

Mole se pacijenti, uz dužno uvažavanje osobnih potreba i želja za što ranijim obavljanjem pregleda, ako je ikako moguće za davanje prednosti: djeci predškolske dobi, trudnicama, štićenicima domova za starije i nemoćne, invalidnim osobama te osobama koje vidljivo teško podnose čekanje pred ordinacijom.

Branitelji ostvaruju prednost kod naručivanja.

Zahvaljujemo na razumijevanju.