Rodilište OB Zabok nudi maksimalnu kvalitetu kontrole i skrbi za trudnice, rodilje i babinjače

Potvrda kvalitete našeg rada je dolazak velikog broja rodilja i trudnica iz drugih dijelova Republike Hrvatske i Grada Zagreba, kao i velik broj rodilja koje nam se zadovoljne vraćaju i u slijedećim trudnoćama – naglasio dr. Rajko Fureš

Iako se u zadnje vrijeme puno govori o nedostatku liječničkog i medicinskog osoblja, Odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana okuplja zaista velik broj stručnjaka kazao je voditelj Odjela ginekologije i porodništva, izv. prof. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med.

-Imamo vrhunski tim ginekologica i ginekologa, specijaliziranih za problematiku trudnica, rodilja i babinjača, kao i novorođenčadi. U Subspecijalističkoj ambulanti za fetalnu medicinu rade naše četiri vrhunske subspecijalistice fetalne medicine: prim. mr. sc. Jadranka Šanjug, prim. dr. Žana Stanić, dr. Sanja Malinac Malojčić i dr. Vesna Borgudan, te doista pružaju maksimalnu kvalitetu kontrole i skrbi za trudnice, rodilje i babinjače. Uz ambulantni rad, pružamo vrhunsku skrb i u bolničkim uvjetima za brojne komplikacije trudnoće, te pokušavamo kvalitetno odgovoriti na brojne izazove, na korist naših trudnica, rodilja i babinjača – naglasio je dr. Fureš dodavši kako provode kontinuirane edukacije te podižu kvalitetu rada na zadovoljstvo trudnica, rodilja, kao i babinjača.

Rodilište ima status „prijatelja djece“, a u pripremi je dobivanje statusa „prijatelja majki“

-Na proljeće je provedena edukacija na planu što skorije implementacije postupaka za ostvarivanje prestižne titule „Rodilište prijatelj majki i djece“. Krajem listopada ove godine, točnije 25. listopada, organiziramo na nivou Republike Hrvatske znanstveni simpozij sa najnovijim smjernicama programa „Rodilište prijatelj djece“, kojem će glavni voditelji biti nacionalna koordinatorica projekta Rodilište prijatelj djece prof. dr. sc. Anita Pavičić Bošnjak i nacionalni koordinator za provedbu programa „Rodilište prijatelj majki i djece“ prof. dr. sc. Milan Stanojević – najavio je dr. Fureš.

Podsjećamo, rodilište OB Zabok je među prvim rodilištima na području Republike Hrvatske postalo „Rodilište prijatelj djece“, i to još 1997. godine, te je ova prestižna titula bila reobnovljena još tri puta. Sve to dokaz je kako Odjel ginekologije i porodništva OB Zabok uspješno kontinuirano podiže kvalitetu rada.

-Nadamo se da ćemo vrlo skoro prema novim smjernicama ponovo reobnoviti titulu „Rodilišta prijatelj djece“ te među prvim rodilištima na području Republike Hrvatske zaslužiti prestižnu titulu „Rodilište prijatelj majki i djece“. Moramo istaknuti povjerenje koje smo dobili od strane Unicefa i ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, gdje smo bili među četiri rodilišta u pilot projektu „Rodilište prijatelj majki i djece“, uz rodilišta KBC Rijeka, KB Sveti Duh i KB Merkur – istaknuo je dr. Fureš dodavši kako su za vrlo velike iskorake na planu podizanja kvalitete zaslužni i brojni donatori, koji su tijekom svih ovih godina pomagali da se rodilište što kvalitetnije opremi.

Odjel ginekologije i porodništva OB Zabok odlično opremljen zahvaljujući donatorima

-Posebno zahvaljujem Krapinsko zagorskoj županiji, brojnim gradovima i općinama s područja županije, kao i brojnim pojedincima i tvrtkama, koji su nam do sada nesebično pomagali, te smo upravo uz spomenutu potporu mogli vrhunski opremiti naše prostore. Sve to nam je poticaj za još bolji i kvalitetniji rad, kao i za naša daljnja nastojanja da se još više unaprijede uvjeti boravka naših trudnica, rodilja i babinjača. Upravo sada pokrenuli smo i akciju za opremanje dva apartmana za naše porođene pacijentice, kako bi im osigurali još bolje i kvalitetnije uvjete boravka u rodilištu, uz prisutnost supruga, odnosno partnera za vrijeme boravka uz novorođenče po porodu do otpusta iz rodilišta – najavio je dr. Fureš uz zahvalu donatorima za njihovu nesebičnu pomoć te pozvao sve da se ponovno uključe u akciju prikupljanja donacija.

Prvo rodilište u RH koje je svim rodiljama osiguralo obezboljavanje poroda rajskim plinom

Iz Odjela ginekologije i porodništva s ponosom ističu da su prvo rodilište koje je na području Republike Hrvatske svim rodiljama osiguralo obezboljavanje poroda primjenom rajskog plina – „Dušičnog oksidula“. Spomenuta metoda je vrlo sigurna i ima vrlo dobre učinke po majku i dijete, a najveće zasluge za njeno uvođenje, implementaciju i kliničku primjenu ima cijeli tim predvođen prim. mr. sc. Jadrankom Šanjug.

-Ono na što smo isto tako ponosni je i činjenica da danas možemo našim rodiljama ponuditi i obezboljavanje poroda epiduralnom analgezijom, uz suradnju sa našim vrhunskim anesteziolozima. Brojne naše rodilje temeljem suvremenih spoznaja i povratkom prirodi odnosno prirodnom porodu,  danas se odlučuju i za porod bez primjene medikamenata – pojašnjava dr. Fureš.

Naime, rodiljama su omogućene i brojne nemedikamentozne metode obezboljavanja poroda, uz primjenu metoda relaksacije do korištenja drugih pomagala, od medicinskih lopti, švedskih ljestvi kao i užeta te brojnih drugih sprava i medicinskih strunjača. Porod na stolčiću kao i porod u alternativnim položajima od sjedećeg do stojećeg poroda, ovisno od mogućnosti i indikacijama, u skladu sa stanjem rodilje i fetusa, također je moguće realizirati, sve s ciljem uspješnog poroda, rođenjem zdravog novorođenčeta te što većim zadovoljstvom rodilja.  

Uskoro prijediplomski studij primaljstva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta iz Rijeke

Doktor Fureš još jednom je istaknuo kako se godinama provodi kontinuirana edukacija svih kadrova.

-Uz kontinuirani rad na planu edukacije naših kadrova, uz edukaciju medicinskih sestara koje pohađaju naš prijediplomski studij Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Pregradi, ističemo i kontinuiranu edukaciju naših primalja. S ponosom najavljujemo da se od slijedeće godine u Zaboku i Općoj bolnici Zabok pokreće prijediplomski studij Primaljstva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta iz Rijeke, čemu se radujemo, te se nadamo da će spomenuto omogućiti našim primaljama još veću kvalitetu rada i još bolje rezultate u svakodnevnom radu – poručio je izv. prof. dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med., voditelj Odjela ginekologije i porodništva, ujedno i voditelj Zavoda za ginekologiju, opstetriciju i minimalno invazivnu ginekološku kirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.