Trijažni upitnik

Poštovani,

Zbog primjetnog povećanja broja pacijenata koji ulaze u bolnicu bez prijave (prođu bez trijaže), a čime se povećava mogućnost širenja zaraze COVID19 po odjelima, odlučeno je kako pretragu nije moguće obaviti bez prethodno popunjenog i ovjerenog trijažnog upitnika.

Dakle, nakon izvršene trijaže na način kao i dosad, upitnik se predaje pacijentu koji ga je dužan predati prije pretrage ili pregleda kao sredstvo dokaza da je trijaža obavljena.

Na taj način se međusobno štitimo te signaliziramo kolegama da su sigurni u daljnjem postupku sa takvim pacijentom.

Na kraju dana, svi prikupljeni upitnici po radilištima predaju se na trijažni šalter.

Ova obavijest objavljuje se na web i fb kako bi pacijenti prije dolaska u bolnicu osvijestili važnost prolaska trijažnog postupka.

S novim postupkom trijaže počinje se od ponedjeljka, 27.07.2020. godine.

Novi trijažni upitnik možete preuzeti ovdje.

S poštovanjem,

RAVNATELJ OPĆE BOLNICE ZABOK I

BOLNICE HRVATSKIH VETERANA

Tihomir Vančina, dipl.oec.