Bolnica prijatelj majke i djece

RODILIŠTE PRIJATELJ MAJKI I DJECE – PILOT PROJEKT

Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ured UNICEF-a za Republiku Hrvatsku,

POSLIJEDIPLOMSKI TEČAJ


BOLNICA PRIJATELJ MAJKI I DJECE

 

organizatori tečaja:

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana,

Odjel ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok,

Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Povjerenstvo HLK za Krapinsko-zagorsku županiju,

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije,

Hrvatska komora primalja, Podružnica za Krapinsko – zagorsku županiju i Hrvatska komora medicinskih sestara – Podružnica za KZŽ

 

 

voditelji tečaja: doc. dr. sc. Rajko Fureš

prim. mr. sc. Jadranka Šanjug

mr. sc. Milvija Plazibat

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana – Siva dvorana

 1. i 4. ožujka 2017.

Predavači:

 • Danijela Batas, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine – Odjel ginekologije i porodništva, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • Daniela Drandić, Udruga Roda, Zagreb
 • dr. sc. Rajko Fureš, prim. dr. med. spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist ginekološke onkologije – Odjel ginekologije i porodništva, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • Ines Horvat, dipl. med. techn., bacc. obs., Odjel ginekologije i porodništva, Odjel ginekologije i porodništva, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • mr. sc. Jadranka Šanjug, dr.med. spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine – Odjel ginekologije i porodništva, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • Sanja Malinac, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine – Odjel ginekologije i porodništva, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • sc. Milvija Plazibat, dr. med., spec. pedijatar – Odjel pedijatrije, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • Biserka Sviben, dipl. med. techn., Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije – Pomoćnica ravnateljice za sestrinstvo
 • Zrinka Hriberski, bacc. med. techn., Dom zdravlja Krapinsko zagorske županije
 • Tea Vdović, dipl. psiholog – Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
 • Josipa Vdović, dipl. med. techn., viša primalja, Odjel ginekologije i porodništva, Odjel ginekologije i porodništva – Glavna sestra Odjela, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

 

PROGRAM TEČAJA

3. ožujka 2017. (petak)

13.30 – 14.00Registracija sudionika

14.15 – 14.30Otvaranje tečaja, pozdravne riječi

Moderator: doc. dr. sc. Rajko Fureš

14.30 – 14.50 RAJKO FUREŠ – Akcijski plan za provođenje pilot projekta „Bolnice-rodilišta prijatelji majki i djece“. Uloga projekta u ostvarivanju titule Županija prijatelj djece.

14.50 – 15.10 JADRANKA ŠANJUG – Smjernice Međunarodnog udruženja ginekologa i opstetričara „Rodilište prijatelj majki i djece“

15.30 – 15.50 DANIJELA BATASVodeća načela inicijative „Rodilište prijatelj majki i djece“ ili reproduktivno pravo žene kao ljudsko pravo

15.50 – 16.10 SANJA MALINACPisanje i izlaganje u ustanovi materijala potrebnih za provođenje inicijative „Rodilište prijatelj majki i djece“

16.10 – 16.30 – ODMOR

Moderator: prim.mr.sc. Jadranka Šanjug

16.30 – 16.50 DANIJELA DRANDIĆReproduktivna prava žena u okviru ljudskih prava (treći korak)

16.50 – 17.10Radionice – razmatranje kršenja ljudskih prava žena na stvarnim primjerima iz prakse

17.10 – 17.30 – RASPRAVA

17.10 – 17.30 TEA VDOVIĆKomunikacija s trudnicom, obitelji i osobama od povjerenja s posebnim naglaskom na tešku komunikaciju s majkama nakon perinatalnog gubitka (peti korak)

17.30-18.00 TEA VDOVIĆ – Radionica 18.00-18.30 TEA VDOVIĆ – Radionica 18.30-19.00 TEA VDOVIĆ – Radionica

4. ožujka 2017. (subota)

Moderator: prim.mr.sc. Jadranka Šanjug

9.30 – 8.50 SANJA MALINAC – Pisanje i izlaganje u ustanovi materijala potrebnih za provođenje inicijative „Rodilište prijatelj majki i djece“

8.50 – 9.10 JOSIPA VDOVIĆ – Osiguranje privatnosti tijekom boravka u rodilištu i osiguravanje suradnje s osobom od povjerenja po izboru pacijentice (treći i četvrti korak) 

9.10 – 9.30 SANJA MALINAC – Skrb za žene zaražene HIV-om, mlade majke, etničke manjine i planiranje obitelji (drugi korak)

9.30 – 10.00 – ODMOR

10.00 – 10.30 JOSIPA VDOVIĆ –  Nedopuštanje svih oblika zlostavljanja trudnica (fizičkog, verbalnog, emocionalnog i financijskog), rodilja i majki i njihovih obitelji (šesti korak)  

10.30 – 11.00 RAJKO FUREŠ, JADRANKA ŠANJUG, MILVIJA PLAZIBAT, MATIJA PRKA, MILAN STANOJEVIĆ – Dostupna ili besplatna skrb za trudnice (sedmi korak)

11.00 – 11.30 DANIJELA BATASKako omogućiti ostvarivanje individualizirane skrbi trudnici, rodilji i majci tijekom boravka u rodilištu? (osmi korak)

11.30 – 12.00 JADRANKA ŠANJUGNefarmakološke i farmakološke metode ublažavanja boli u rodilištu. Iskustva sa bezbolnim porodom primjenom plinske analgezije dušičnim oksidulom u OB Zabok i bolnici hrvatskih veterana (deveti korak)

12.00 – 12.30 – RASPRAVA 12.30-13.00 – RUČAK

Moderator: doc. dr. sc. Rajko Fureš

13.00 – 13.30 INES HORVATDeset koraka do uspješnog dojenja za ostvarivanje inicijative UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije „Rodilište prijatelj djece“ (deseti korak)

13.30 – 14.00 MILVIJA PLAZIBATMeđunarodni pravilnik o načinu reklamiranja i prodaje zamjena za majčino mlijeko

14.00 – 14.30 BISERKA SVIBEN, ZRINKA HRIBERSKIUloga patronažnih sestara u provedbi projekta Rodilište prijatelj majki i djece.

14.30-15.00 – RASPRAVA/ISKUSTVA 15.00-15.15-  ODMOR

15.15 – 15.45Pismena provjera znanja

15.45 – 16.15 Provođenje inicijative u praksi / Zaključci i preporuke / Zatvaranje tečaja Kome je namijenjen Tečaj?

Tečaj je namijenjen svim zdravstvenim djelatnicama i djelatnicima Odjela ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, djelatnicama i djelatnicima primarne zaštite žena u Domu zdravlja KZŽ te u patronažnoj službi DZKZŽ. Skup je namijenjen specijalistima ginekologije i opstetricije, specijalistima pedijatrima, primaljama, medicinskim sestrama te patronažnim medicinskim sestrama. Obuhvatit će sve djelatnice i djelatnike, s posebnim osvrtom na odsjek za fetalnu medicinu, rađaonicu, odsjek babinjača te odsjek neonatologije, kao i djelovanje u ambulantama primarne zdravstvene zaštite žena i trudnica te patronažnoj službi DZKZŽ.

U planu je tečaj organizirati u drugom aktu i za lliječnike obiteljske medicine i pedijatre na području kompletnog DZKZŽ.

Tečaj je bodovan s  ETCS boda i u postupku je bodovanja Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore primalja i Hrvatske komore medicinskih sestara.

Prijava sudjelovanja

Imena polaznika tečaja: dvije primalje, tri ginekologa, jednog neonatologa, jedne neonatološke sestre, jedne sestre s odjela babinjača molimo poslati do 27.2.2017. na e-mail: rajko.fures@bolnica-zabok.hr i josipa.vdovic@bolnica-zabok.hr.

Sve dodatne obavijesti povezane s održavanjem Tečaja možete zatražiti e-mailom ili na tel. 049/204-202 (doc. R. Fureš) i 049/204-203 (vms J. Vdović)

Kotizacija

Kotizacije za sudjelovanje na Tečaju nema.

Poštovane kolegice i kolege,

U Hrvatskoj se od 1993. godine provodi program „Rodilišta-prijatelji djece“ Na početku 2016. godine sva hrvatska rodilišta  nose naziv „Rodilišta-prijatelji djece“. Prilikom ocjenjivanja primjenjuju se kriteriji „10 koraka do uspješnog dojenja.“ Uz ovaj osnovni sadržaj ocjenjivanja koji daje naglasak na dojenje, rodilišta su imala i mogućnost da ih se ocijeni u smislu „Rodilišta-prijatelji majki“.

Prilikom ispunjavanja upitnika za samo ocjenjivanje za vrijeme ocjenjivanja rodilišta za naziv „Rodilišta-prijatelji djece“, dobar dio rodilišta ispunio je i tu dionicu u afirmativnom smislu, ali niti jedno rodilište nije izrazilo zahtjev da se u tom pogledu ocijeni. Jedan od razloga vjerojatno su bili neusuglašeni kriteriji u stručnim organizacijama, zbog toga je od velike vrijednosti objava Smjernica Međunarodnog udruženja ginekologa (FIGO) 2015. godine u International Journal of Gynecology and Obstetrics. Navedene smjernice su prihvatile međunarodne stručne organizacije: Međunarodno udruženje ginekologa i porodničara, Međunarodna konfederacija primalja, White Ribbon Alliance, Međunarodno udruženje pedijatara, Svjetska zdravstvena organizacija.

U svibnju 2015. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Program za zaštitu i promicanje dojenja od 2015. – 2016. godine. U navedenom programu posebni zadatak usmjeren je prema realizaciji zadatka 4.3.2 izrada kriterija za implementaciju i provođenje pilot projekta „Rodilište- prijatelj majki“. Navedeni zadatak je i u fokusu zajedničkih aktivnosti Ministarstva zdravstva i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

UNICEF-Ured za Hrvatsku zajedno s Ministarstvom zdravstva izvršio je neophodne pripreme: dobivena je dozvola za prijevod FIGO smjernica, te mogućnost integralnog objavljivanja u stručnim časopisima, te daljnjeg širenja i edukacije o smjernicama.

Ministarstvo zdravstva u ožujku 2016. organizira sastanak o izradi kriterija za implementaciju i provedbu Projekta „Rodilište-prijatelj majki“. Donesena je odluka da se pristupi provedbi pilot projekta u četiri institucije: KBC Rijeka, Kliničkih bolnica „Merkur“ i „Sveti Duh“ u Zagrebu, te u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana u Zaboku. Prvi korak provedbe pilot projekta je obavljen sa edukacijom edukatora 18. I 19.1.2017. u Ministarstvu zdravstva, a edukatori dalje provode  edukaciju zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja u svojim ustanovama kako bi mogli provesti pilot projekt. Cilj ovoga tečaja je edukacija edukatora.

S poštovanjem

Organizatori Tečaja