Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana uspješno je završila akreditacijski postupak i postala međunarodno akreditirana zdravstvena ustanova

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana je prošla kroz složeni i rigorozni proces certificiranja i ušla u iznimno uzak krug ustanova u Republici Hrvatskoj koje su se uspješno akreditirale sukladno najvišim međunarodnim standardima

Akreditacijski certifikat je globalno prepoznatljiv znak kod zdravstvenih ustanova koje u svom djelovanju posebnu pozornost posvećuju kvaliteti zdravstvene zaštite i sigurnosti pacijenata. Akreditacijski standard sadržava smjernice za poboljšanje učinkovitosti zdravstvene ustanove i njeno upravljanje na sustavan način, što je preduvjet za osiguranje stalnog napretka

Akreditacija predstavlja veliki profesionalni, stručni i organizacijski izazov za svaku bolnicu a uključuje sve razine bolnice od Ravnatelja preko medicinskog i nemedicinskog osoblja do vanjskih pružatelja usluga, volontera, đaka I studenata. Također, ona se fokusira na usluge koje ustanova pruža i na njihove ishode, ali i na okolinu u kojoj se te usluge obavljaju. Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana jedna je od rijetkih ustanova u Hrvatskoj koja se odlučila na vanjsku potvrdu i koja je dobila ovo priznanje uspješnosti, a koje ima samo jednu svrhu: povećanje zadovoljstva pacijenata, ali i zaposlenih.

-Međunarodni akreditacijski standardi su osnova svakog dobrog sustava u zdravstvenim ustanovama i jedan su od važnijih alata za upravljanje. Ovim certifikatima je potvrđena njihova učinkovita implementacija sukladno zahtjevima standarda. Bolnica je prošla rigorozan i sveobuhvatan pregled svih svojih procesa, resursa i praksi, ali i pisanih politika i infrastrukturnih uvjeta da bismo dosegnuli potvrde visokih standarda u zdravstvu. Najvažnije je da akreditacija pridonosi većoj sigurnosti pacijenata” – rekla je dr. Bojana Kranjčec.

Osim certifikata prema međunarodnom akreditacijskom standardu za zdravstvene ustanove te uspješnom certificiranju po ISO 9001:2015 standardu, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, dobila je i certifikat kliničke izvrsnosti za Odjel rodilišta s rađaonicom koji ima samo još jedna ustanova u Hrvatskoj.

Broj akreditiranih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji je vrlo mali jer uistinu treba doseći visoka mjerila kvalitete. Dosad je u Hrvatskoj akreditirano samo nekoliko javnih bolnica i to: 2020. godine Opća bolnica Gospić, godinu kasnije Opća bolnica Pula, zatim 2022. godine Opća bolnica Varaždin, a 2023. godine, uz Županijsku bolnicu Čakovec, akreditirana je Psihijatrijska bolnica Vrapče.

Možemo reći da Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana kvalitetom i sigurnošću pružanja zdravstvene usluge sada stoji rame uz rame s najboljim zdravstvenim ustanovama razvijenih zemalja.

Dobivanje akreditacije nije kraj puta nego tek početak. Akreditacijski ciklus traje tri godine i uključuje dva godišnja kontrolna audita koji imaju za cilj potvrditi da ustanova poboljšava kvalitetu usluga i unapređuje  sigurnost pacijenata. Pravi rezultati ovog projekta vidjet će se kroz sljedećih nekoliko godina.

ISO 9001 : 2015

Certifikat – Odjel rodilišta s rađaonicom