Međunarodni dan svjesnosti o bolestima štitnjače
...

  Simpozij „Rodilište prijatelj majki i djece"
...

  Dani otvorenih vrata rodilišta
...

  Bolnička jedinica za centralno naručivanje
Odlukom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (Klasa: 500-01/08-01/140, Urbroj:534-05-1-2/1/08) od 21.10.2008. godine ustrojena je bolnička jedinica za centralno naručivanje. Osnovne informacije - +385 (0)49 204 - 600 (telefon), +385 (0)49 204 - 609 (fax), narucivanje@bolnica-zabok.hr (e-mail). ...

 
  Liste čekanja
Na ovom dijelu portala svakodnevno će biti objavljivane aktualne liste čekanja pacijenata na odjelima Opće bolnice Zabok. Temeljem naloga Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (KLASA: 500-01/04-08/9, URBROJ: 534-05-02/05-07-56) od 01. veljače 2007. godine svaki bolesnik ima pravo uvida u listu čekanja za potrebne zdravstvene usluge.
...

MEĐUNARODNI DAN SVJESNOSTI O BOLESTIMA ŠTITNJAČE
Više

DANI OTVORENIH VRATA RODILIŠTA
Više

ZNANSTVENO – STRUČNI SIMPOZIJ „KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – PRIJATELJ MAJKI I DJECE“
Više